Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Gatunki Natura 2000 > Rośliny > Żmijowiec czerwony
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Żmijowiec czerwony
Nazwa angielska:
4067
Nazwa łacińska:
Echium russicum
Kategoria:
Rośliny
Kod:
Gatunek priorytetowy:
tak
Opis, charakterystyka:
Gatunek objęty ochroną całkowitą, Polska Czerwona Księga Roślin (kat. CR), Regionalna czerwona lista gatunków (kat. CR).

Żmijowiec czerwony jest rośliną wieloletnią, osiągającą wysokość do 1 m. Kwitnie od maja do sierpnia. Jego siedliskiem są słoneczne, strome zbocza dolin rzecznych. Jego zasięg występowania obejmuje południowo-wschodnią Europę po południową i środkową Rosję. W Polsce jego zasięg ograniczony jest do Grzędy Sokalskiej i Kotliny Hrubieszowskiej, gdzie występuje na 3 ubogich stanowiskach. Rośnie tu wśród roślinności zespołu szałwii łąkowej i rutewki mniejszej Thalictro-Salvietum pratensis (kwietne murawy kserotermiczne 6210-3) na glebach czarnoziemnych i nawapiennych.

Powiązane obszary Natura 2000:
Dobużek PLH 060039, Zachodniowołyńska Dolina Bugu PLH 060035, Dolina Środkowego Bugu PLB 060003.

Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Dolina rzeki Kamionki.

Dodatkowe informacje:
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik/Tom_9_Gatunki_roslin/4067_Zmijowiec_czerwony.pdf

Źródła danych:
Opracował(a):
Piotr Chmielewski, Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze
Fot. Piotr Chmielewski

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie