Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Rycyk
Nazwa angielska:
Black-tailed Godwit
Nazwa łacińska:
Limosa limosa
Kategoria:
Ptaki
Kod:
A156
Gatunek priorytetowy:
nie
Opis, charakterystyka:
Nieliczny, a tylko lokalnie licznie lęgowy na niżu.
Objęty ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej.
Liczebność w Polsce: 6500-7000 par
Liczebność na Lubelszczyźnie: 750-900 par
Rycyk należy do rodziny bekasowate Scolopacidae.
Charakterystyczne dla rycyka są bardzo długie nogi i długi, prosty dziób. Wierzch ciała popielatobrązowy, pierś rdzawa z ciemnymi, poprzecznymi prążkami, brzuch biały. Podczas lotu rycyka bardzo łatwo można rozpoznać po szerokich, białych paskach skrzydłowych i czarnej, wyraźnie odgraniczonej czarnej prędze na sterówkach.
Preferuje wilgotne łąki kośne i pastwiska okresowo zalewane przez wody rzek, obrzeża torfowisk. Gniazduje także na suchych wyniesieniach w obrębie silnie podmokłych terenów oraz na podmokłych obrzeżach zbiorników wodnych i w pobliżu starorzeczy. Gniazdo jest umieszczone w płytkim dołku, słabo osłonięte roślinnością.Rycyk przeprowadza jeden lęg w roku, składa zazwyczaj 4 oliwkowozielone lub brązowawe jaja z ciemnym plamkowaniem.
Pożywieniem rycyka są drobne bezkręgowce, przeważnie są to owady, mięczaki, skorupiaki, dżdżownice i pajęczaki, oraz sporadycznie nasiona. Rycyk w trakcie żerowania wchodzi do wody, nawet sięgającej mu do brzucha lecz przeważnie brodzi w płytkiej wodzie.
W Polsce przebywa przeważnie od marca do października. Zimuje na atlantyckich wybrzeżach Francji, w strefie Sahelu w Afryce oraz we wschodnich regionach Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i wschodniej Afryki.
Powiązane obszary Natura 2000:
PLB060002 Chełmskie Torfowiska Węglanowe, PLB060003 Dolina Środkowego Bugu, PLB060004 Dolina Tyśmienicy, PLB060005 Lasy Janowskie, PLB140006 Małopolski Przełom Wisły, PLH140011 Ostoja Nadbużańska, PLB060011 Ostoja Tyszowiecka, PLH060023 Torfowiska Chełmskie, PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich, PLH060035 Zachodniowołyńska Dolina Bugu
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie, dolina Tyśmienicy, Wieprza, Wisły oraz południe regionu w obrębie Padołu Zamojskiego i Kotliny Hrubieszowskiej.
Dodatkowe informacje:
Zagrożeniem dla rycyka jest osuszanie terenów bagiennych i łąkowych oraz zaprzestanie koszenia łąk i wypasu.
Źródła danych:
Opracował(a):
Kalina Łapińska

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie