Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Gatunki Natura 2000 > Ptaki > Uszatka (Sowa uszata)
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Uszatka (Sowa uszata)
Nazwa angielska:
Long-eared Owl
Nazwa łacińska:
Asio otus
Kategoria:
Ptaki
Kod:
A221
Gatunek priorytetowy:
nie
Opis, charakterystyka:
Rozpowszechniony, lecz nieliczny ptak lęgowy w całym kraju.
Uszatka jest wielkości sójki, a z wyglądu przypomina puchacza od którego jest jednak znacznie mniejsza (około 35 cm) i smuklejsza. Szlarę ma wyraźną, kolistą, wokół pomarańczowych oczu. Wierzch ciała jest ciemnobrązowy natomiast pióra na spodzie ciała są rdzawożółte z szerokimi ciemnymi kreskami z delikatnym poprzecznym rysunkiem. Charakterystyczną cechą uszatki jest obecność „piór usznych” długości około 4,5 cm które czasami są niewidoczne gdy sowa położy je płasko. Dymorfizm płciowy u uszatki jest słabo zaznaczony. Samiec jest nieznacznie mniejszy od samicy. Na lęgi, uszatka zajmuje opuszczone gniazda wron, srok, a także gołębi, wiewiórek i gniazda ptaków drapieżnych. Zasiedla obrzeża lasów, zalesienia i zakrzewienia śródpolne. Coraz częściej przebywa w pobliżu człowieka gniazdując w parkach i alejach, gdzie znajdują się drzewa szpilkowe. Niezbędna jest dla uszatek obecność otwartych terenów z ekstensywnie użytkowaną roślinnością, gdzie sowa ta zdobywa pokarm. Zimą uszatki opuszczają swoje rewiry i łączą się na zimowiska w grupy liczące 10-30 osobników.
    Jaja uszatki pojawiają się zwykle na przełomie marca i kwietnia. Lęgi czerwcowe lub lipcowe są przeważnie lęgami powtarzanymi. Wyjątkowo uszatka może także zakładać lęgi w miesiącach zimowych. Samica składa 4-6 jaj w odstępach dwudniowych i wysiaduje je przez 4 tygodnie. Pisklęta różnią się wiekiem i rozmiarami w wyniku nierównoczesnego klucia. Młode już w 3 tygodniu życia opuszczają gniazdo, kiedy jeszcze nie potrafią latać. Przesiadują wówczas na gałęziach drzew głośno żebrząc o pokarm. Zdolność do lotu uzyskują dopiero po 2 tygodniach od opuszczenia gniazda. Następnie młode uszatki przez około 1,5 miesiąca znajdują się jeszcze pod opieką rodziców. Śmiertelność uszatek w pierwszym roku życia przekracza nawet 50%. Dojrzałość płciową uzyskują w przeciągu jednego roku.
Uszatka jest specjalistą pokarmowym, a w jej pokarmie dominują norniki - szczególnie nornik zwyczajny i nornik bury. Uszatki rzadko tworzą spiżarnie - choć czasem w okresie przed złożeniem jaj - nadmiar zdobyczy mogą gromadzić w gnieździe.
    Liczebność uszatki waha się w zależności od dostępności pokarmu. W Polsce oprócz puszczyka jest najliczniejszą sową.
Uszatki gniazdują niemal w całej Europie z wyjątkiem północnej Skandynawii. Najliczniej występują w Rosji. Porównywalnie liczne uszatki są w Rumunii i na Ukrainie. Ponadto, uszatka występuje w Azji, Ameryce Północnej i północnych skrajach Afryki.
Powiązane obszary Natura 2000:
PLB060002 Chełmskie Torfowiska Węglanowe, PLH060023 Torfowiska Chełmskie.
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Rozmieszczenie na Lubelszczyźnie jest nierównomierne. Główne stwierdzenia uszatki: Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie (5 stanowisk), w Roztoczańskim Parku Narodowym i na przyległych terenach (20 stanowisk), pogranicze Płaskowyżu Świdnickiego i Wyniosłości Giełczewskiej (6 terytoriów). Stanowiska uszatki stwierdzono m.in. w Kraśniku, Tomaszowie Lubelskim, Biłgoraju, Szczebrzeszynie i Chełmie. Najliczniej uszatka występuje w Zamościu - 18-20 terytoriów.
Dodatkowe informacje:
Zagrożeniem dla uszatki jest wycinanie drzew i krzewów z gniazdami większych gatunków ptaków oraz płoszenie i niepokojenie w okresie rozmnażania.
Źródła danych:
Opracował(a):
Kalina Łapińska

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie