Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Gatunki Natura 2000 > Ptaki > Puszczyk uralski
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Puszczyk uralski
Nazwa angielska:
Ural Owl
Nazwa łacińska:
Strix uralensis
Kategoria:
Ptaki
Kod:
A220
Gatunek priorytetowy:
nie
Opis, charakterystyka:
W Polsce bardzo nielicznie lęgowy w górach i na północy kraju. Na Lubelszczyźnie skrajnie nieliczny gatunek lęgowy południowej części regionu, będący aktualnie w ekspansji.
Liczebność w Polsce: prawdopodobnie 450-700 par.
Liczebność na Lubelszczyźnie: 20-23 par.
    Jasno ubarwiona sowa wielkości myszołowa (długość ciała 60 cm), rozpiętość skrzydeł 130 cm. Szlara jasna z ciemnym obramowaniem. Na długim ogonie 5 szerokich, poprzecznych pręg. Stopy i palce obficie opierzone. Dymorfizm widoczny w ciężarze ciała: samica - 900 g, samiec waży - 700 g.
    Puszczyk uralski gniazduje w mało uczęszczanych, rozległych starych lasach mieszanych na niżu i bukowych w górach, w wieku 75-125 lat ze słabo rozwiniętym podszytem. W terytorium tej sowy ważna jest obecność otwartych terenów m.in. polan, zrębów umożliwiających dogodne polowanie.
Typowym miejscem lęgowym puszczyka uralskiego są duże dziuple i wypróchniałe wierzchołki złamanych drzew. W przypadku ich braku zajmuje stare gniazda ptaków drapieżnych.
W marcu - kwietniu składa w kilkudniowym (2-3 dni) odstępie 2-4 jaja. Wysiadywanie zaczyna się już od pierwszego jaja i trwa ok. 28 dni. Po wylocie zostają pod opieką rodziców jeszcze przez 4-6 tygodni.     Dojrzałość płciową osiągają w 1 roku życia, lecz przeważnie przystępują do rozrodu w 3-4 roku życia.
W pokarmie puszczyka uralskiego dominują niewielkie ssaki: norniki (50-60%), karczowniki (10%), ryjówki (10%). Sporadycznie ofiarami puszczyka uralskiego są myszy, krety, wiewiórki, natomiast w latach o małej liczebności gryzoni większy udział w jego pokarmie stanowią ptaki (do 15%), płazy, a nawet chrząszcze.
Powiązane obszary Natura 2000:
PLB060008 Puszcza Solska, PLB060012 Roztocze, PLH060017 Roztocze Środkowe, PLH060034 Uroczyska Puszczy Solskiej.
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Stałe miejsca lęgowe puszczyka uralskiego to lasy południowej Lubelszczyzny: na Roztoczu, Równinie Biłgorajskiej i Grzędzie Sokalskiej.
Dodatkowe informacje:
Zagrożeniem dla lęgów puszczyka uralskiego jest wycinanie starych drzew dziuplastych i obłamanych pni oraz zabijanie ptaków przez człowieka.
Źródła danych:
Opracował(a):
Kalina Łapińska

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie