Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Gatunki Natura 2000 > Ptaki > Sóweczka
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Sóweczka
Nazwa angielska:
Pygmy Owl
Nazwa łacińska:
Glaucidium passerinum
Kategoria:
Ptaki
Kod:
A217
Gatunek priorytetowy:
nie
Opis, charakterystyka:
Bardzo nieliczny gatunek lęgowy, osiadły.
Liczebność w Polsce: 300-400 par.
Sóweczka należy do rodziny puszczykowate Strigidae.
    Gatunek objęty ochroną ścisłą, wymagający czynnej ochrony.
Sowa wielkości szpaka, najmniejsza sowa lęgowa w Polsce. Samiec waży 50-65 g, natomiast samica 65-83 g. Szlara (pióra ułożone koncentrycznie wokół oczu) jest słabo zaznaczona, nad żółtymi oczami znajdują się wyraźne, białe brwi. Wierzch ciała brunatny z licznymi, białymi kropkami. Ogon z jasnymi 5-6 prążkami.
    Sóweczka gniazduje głównie w starych wysokopiennych borach iglastych i mieszanych, z udziałem drzew liściastych. Jest związana z występowaniem świerka i jodły. Poza okresem lęgowym częściej spotykana jest w lasach mieszanych i liściastych. Zajmuje dziuple wykute przez dzięcioły, głównie przez dzięcioła dużego, o średnicy 5 cm. Sóweczka wyprowadza jeden lęg rocznie. Składa 3-7 białych jaj, które samica wysiaduje przez 28-29 dni. Po około miesiącu młode opuszczają dziuplę pozostając pod opieką samca przez ok. 28 dni, natomiast samica zostawia rodzinę w ok. 10 dni po wylocie piskląt.
    Sóweczka poluje głównie na małe ptaki m.in sikory, zięby, rudziki, w mniejszym stopniu na ssaki. Waga ofiar przeważnie wynosi 20-40 g. Ptaki atakuje z zaskoczenia będące w locie lub siedzące na gałęzi. W sezonie lęgowym często wybiera pisklęta z gniazd. Największymi ofiarami jakie stwierdzono w pokarmie sóweczki były dzięcioły duże i paszkoty.
Powiązane obszary Natura 2000:
PLB060005 Lasy Janowskie, PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Prawdopodobnie Lasy Parczewskie, z okolic których w 2003 r. trafiły pisklęta sóweczki do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie - brakuje jednak szczegółowych informacji.
Dodatkowe informacje:
Sóweczka to sowa o dziennym trybie życia. Szczyt aktywności przypada przed wschodem słońca oraz na czas po zachodzie słońca do nastania ciemności.
Źródła danych:
Opracował(a):
Kalina Łapińska

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie