Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Gatunki Natura 2000 > Ptaki > Podgorzałka
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Podgorzałka
Nazwa angielska:
Ferruginous Duck
Nazwa łacińska:
Aythya collaris
Kategoria:
Ptaki
Kod:
A060
Gatunek priorytetowy:
tak
Opis, charakterystyka:
Skrajnie nieliczny gatunek lęgowy
Liczebność w Polsce: 40-45 par
Liczebność na Lubelszczyźnie: ok. 20 par
Gatunek objęty ochroną ścisłą, w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jest uznany za gatunek silnie zagrożony wyginięciem.
Podgorzałka należy do rodziny kaczkowate Anatidae.
    Samica podgorzałki jest ciemnobrunatna i bardzo podobna do samicy czernicy. Samiec z wierzchu czarnobrunatny, głowa i boki ciała jest intensywnie kasztanowatobrunatna. Charakterystyczymi cechami wyglądu samca podgorzałki są białe pokrywy podogonowe oraz białe tęczówki oczu.
    Środowiskiem życia pogorzałki są stawy i jeziora o bogatej szuwarowej roślinności przybrzeżnej. Gniazduje chętnie na wysepkach z koloniami mew.Przeprowadza jeden lęg w roku, który w przypadku zniszczenia może zostać powtórzony. Samica składa 7-10 jaj. Pisklęta osiągają zdolność do lotu po 55-60 dniach.
    Podgorzałki żywią się głównie pokarmem roślinnym, który zbierają pływając z zanurzoną głową lub nurkując. Są to przeważnie nasiona roślin wodnych m.in. rdestnicy, rzęsy wodnej. W pokarmie pochodzenia zwierzęcego dominują małe rybki, ikra, skrzek, małe płazy, pierścienice, mięczaki, skorupiaki, owady.
Podgorzałki zimują w południowej Europie i północnej Afryce.
Powiązane obszary Natura 2000:
PLB060013 Dolina Dolnej Łabuńki, PLH060009 Jeziora Uściwierskie, PLB060006 Lasy Parczewskie, PLH140011 Ostoja Nadbużańska, PLH060013 Ostoja Poleska, PLB060019 Polesie, PLB060012 Roztocze, PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich, PLH060034 Uroczyska Puszczy Solskiej, PLB060015 Zbiornik Podedwórze PLB060020 Zbiornik w Nieliszu.
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Stawy położone w dolinach rzek Polesia, Wyżyny Lubelskiej i Roztocza, wyjątkowo zbiorniki retencyjne.

Dodatkowe informacje:
Podgorzałka może krzyżować się z innymi gatunkami, głównie z głowienką i czernicą - wtedy możliwość rozpoznania mieszańca jest bardzo trudna.
Podgorzałka jest najbardziej narażonym na wyginięcie gatunkiem krajowych blaszkodziobych. Największym zagrożeniem dla podgorzałki jest zanik optymalnych siedlisk, polowania, turystyka i rekreacja.
Źródła danych:
Opracował(a):
Kalina Łapińska

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie