Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Gatunki Natura 2000
Gatunki Natura 2000 > Ptaki > Puszczyk
Pokaż gatunki:
Nazwa polska:
Puszczyk
Nazwa angielska:
Tawny Owl
Nazwa łacińska:
Strix aluco
Kategoria:
Ptaki
Kod:
A219
Gatunek priorytetowy:
nie
Opis, charakterystyka:
Puszczyk jest średnio licznym ptakiem lęgowym. Najliczniejsza sowa w Polsce.
Liczebność w Polsce: 65 000-75 000
Puszczyk należy do rodziny puszczykowate Strigidae.
    Puszczyk wielkością jest zbliżony do rozmiarów wrony. Podobnie jak u innych sów samice są nieznacznie większe od samców, a ich przeciętna masa wynosi 491. Masa samców jest niższa i średnio wynosi 419 g. Istnieją dwie formy barwne tego gatunku - jasnoszara do rudej oraz wiele ich odmian przejściowych. W Polsce dominuje forma jasnoszara. Puszczyk ma wyraźnie wyodrębnioną kolistą szlarę oraz duże i czarne oczy.
Puszczyki na miejsca lęgowe zajmują przeważnie dziuple w drzewach – a w przypadku braku typowych miejsc - mogą zajmować gniazda po ptakach drapieżnych, szczeliny budynków, jaskinie bądź budki lęgowe. Wyjątkowo stwierdzono jego lęgi w króliczych norach, a także bezpośrednio na ziemi. Puszczyka można spotkać w lasach, zadrzewieniach śródpolnych, alejach, cmentarzach, a nawet w parkach miejskich i w centrach miast. Preferuje sąsiedztwo otwartych terenów oraz gęste, stare drzewostany liściaste i mieszane. Rzadziej zamieszkuje obszary w krajobrazie rolniczym.
    Czas rozpoczęcia lęgów zależy w głównej mierze od warunków pogodowych i dostępności pokarmu. Okres zalotów rozpoczyna się już w grudniu, a jaja samice zaczynają składać przeważnie od końca lutego do końca marca. Wyjątkowo mogą wyprowadzić drugi lęg, przeważnie w wypadku straty poprzedniego. Samica składa średnio od 3 do 5 jaj w odstępach dwudniowych i wysiaduje je przez 28-30 dni.         Pisklęta wykluwają się w odstępie 2-3 dniowym i około 2 tygodnie samica ogrzewa je w gnieździe. Po 12 dniu zaczyna polować razem z samcem. Młode osiągają zdolność do lotu dopiero po pewnym czasie po opuszczeniu gniazda w wieku ok. 5 tygodni. W pełni samodzielne stają się dopiero po 3 miesiącach od wylotu, pozostając do tego czasu w obrębie terytorium dorosłych ptaków. Po 1-2 latach uzyskują dojrzałość płciową. Śmiertelność młodych puszczyków w pierwszym roku życia wynosi ok. 70%.
    Główne pożywienie puszczyków stanowią gryzonie, których dostępność zmienia się w różnych porach roku. Puszczyk poluje także na inne ssaki, ptaki, płazy i owady. W mieście preferuje wróble, sikory i kosy. Często jego ofiarą stają się inne sowy - uszatki i włochatki. Masa ofiar tej sowy zawiera się najczęściej w przedziale od 10 do 50 g. Największymi zanotowanymi ofiarami puszczyka są: łyski, grzywacze, bażanty, krogulce oraz króliki. Dodatkowo składnikiem jego diety mogą być chrząszcze, nietoperze, raki, ryby, pająki i dżdżownice.
    Puszczyk gniazduje niemal w całej Europie, poza północnymi krańcami Skandynawii. Najliczniej występuje we Francji i w Rosji. Poza Europą sowa ta występuje na północnych krańcach Afryki, w Azji zasiedla Iran, Irak, Palestynę, Turkiestan, północno-zachodnie Indie, Pakistan i Himalaje od Nepalu do południowo-wschodnich Chin, Tajwan i Koreę.
Powiązane obszary Natura 2000:
PLB140001 Dolina Dolnego Bugu, PLH140011 Ostoja Nadbużańska
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Na Lubelszczyźnie puszczyk rozmieszczony jest równomiernie.
Do najwyższych w kraju należy zagęszczenie puszczyka w Lasach Strzeleckich i w Roztoczańskim Parku Narodowym.
Dodatkowe informacje:
Zagrożeniem dla puszczyka jest wycinanie starych drzew dziuplastych oraz kolizje z pojazdami mechanicznymi.
Źródła danych:
Opracował(a):
Kalina Łapińska

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie