Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Dobryń
Kategoria:
Kod:
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
tak
Położenie geograficzne:
Położenie - powiaty:
Położenie - gminy:
Powierzchnia:
Inne formy ochrony przyrody:

Powiązane obszary Natura 2000:

Instytucja sprawująca nadzór:
Źródła danych:

Opracował(a):
Krajobraz:
Roślinność:
Zwierzeta:
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
Dojazd:
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie