Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Chmiel
Kategoria:
obszary siedliskowe - (SOO Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk)
Kod:
PLH060001
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
nie
Położenie geograficzne:
Wyniosłość Giełczewska, przy szosie Krzczonów-Chmiel
Położenie - powiaty:
Położenie - gminy:
Jabłonna
Powierzchnia:
25,77 ha
Inne formy ochrony przyrody:

Rezerwat przyrody „Chmiel”, Krzczonowski Park Krajobrazowy

Powiązane obszary Natura 2000:

Instytucja sprawująca nadzór:
Źródła danych:

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/dane/pdf/pl/PLH060001_Chmiel.pdf

Opracował(a):
Krajobraz:
Krajobraz okolic Krzczonowa jest bardzo urozmaicony. Występują tu duże kompleksy lasów mieszanych oraz lessowe wąwozy i wzgórza ostańcowi.
Roślinność:
Starodrzew dębowy z rzadkimi gatunkami runa: parzydło leśne, gnieźnik leśny, lilia złotogłów.
Zwierzeta:
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (kod 9170)
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
Zabytkowy kościół w Krzczonowie z XVII wieku, pomnikowy głaz narzutowy w Nowinach Żukowskich, punkt widokowy na Szabałowej Górze k. Antoniówki.
Dojazd:
Obiekt położony między wsiami Chmiel i Olszanka, po wschodniej stronie szosy.
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):
Teren niezagospodarowany turystycznie.

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie