Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Debry
Kategoria:
obszary siedliskowe - (SOO Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk)
Kod:
PLH060003
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
tak
Położenie geograficzne:
Roztocze Środkowe, okolice wsi Bondyrz koło Krasnobrodu
Położenie - powiaty:
Położenie - gminy:
Powiat: Zamość; gmina : Adamów
Powierzchnia:
179,46 ha
Inne formy ochrony przyrody:

Rezerwat przyrody „Debry”

Powiązane obszary Natura 2000:

Roztocze PLB060012

Instytucja sprawująca nadzór:
RDLP w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Czechowska 4
Źródła danych:

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/dane/pdf/pl/PLH060003_Debry.pdf

Opracował(a):
Krajobraz:
Kompleksy lasów bukowych, porastających charakterystyczne, v-kształtne wąwozy, zwane debrami.
Roślinność:
Lasy jodłowe i bukowe z chronionymi gatunkami runa: wawrzynek wilczełyko, podkolan biały, gnieźnik leśny, groszek wschodniokarpacki.
Zwierzeta:
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
Żyzne buczyny (kod 9130), wyżynny jodłowy bór mieszany (91P0)
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
W pobliskim Guciowie skansen „Zagroda Guciów” oraz ścieżka archeologiczno-przyrodnicza, w Krasnobrodzie kaplica na wodzie
Dojazd:
Obiekt położony nieopodal szosy Krasnobród-Zwierzyniec
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):
Bogata oferta agroturystyczna w pobliskich miejscowościach (Bondyrz, Guciów, Kaczórki, Hutki, Krasnobród). Nieopodal Bondyrza przebiega szlak im. Aleksandry Wachniewskiej (znaki zielone).

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie