Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Obszary Natura 2000
Wybierz powiat:
Nazwa:
Bagno Bubnów
Kategoria:
obszary ptasie - (OSO Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków)
Kod:
PLB060001
Obszar o znaczeniu wspólnotowym:
tak
Położenie geograficzne:
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, miedzy miejscowościami: Kulczyn, Przymiarki i Serniawy.
Położenie - powiaty:
włodawski
Położenie - gminy:
Urszulin, Sawin
Powierzchnia:
2187,6 ha
Inne formy ochrony przyrody:

Rezerwat przyrody „Bagno Bubnów”, Poleski Park Narodowy

Powiązane obszary Natura 2000:

Instytucja sprawująca nadzór:
Źródła danych:

Opracował(a):
Piotr Chmielewski
Krajobraz:
Tereny rolnicze z towarzyszącymi im niewielkimi kompleksami leśnymi i dużymi powierzchniami łąk, torfowisk i szuwarów.
Roślinność:
Łąki trzęślicowe, młaki niskoturzycowe, torfowiska nakredowe i szuwary oraz zarośla wierzbowe i niewielkie kompleksy lasów mieszanych. Do najcenniejszych gatunków roślin należą tłustosz pospolity dwubarwny i kukułka krwista żółtawa.
Zwierzeta:
Rzadko spotykane gatunki ptaków: sowa błotna, wodniczka, dubelt i in.
Przedmiot ochrony (gatunki/siedliska):
Bąk, bocian biały, błotniak stawowy, błotniak zbożowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, kropiatka, zielonka, derkacz, żuraw, dubelt, sowa błotna, podróżniczek, wodniczka, jarzębatka, gąsiorek, ortolan.
Dodatkowe informacje:
Warto zobaczyć (zabytki, dziedzictwo kulturowe):
Zabytkowy kościół w Wereszczynie, muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym, cmentarz prawosławny i grodzisko wczesnośredniowieczne w Andrzejowie, cm ewangelicki w Kolonii Kulczyn, liczna ciekawa zabudowa drewniana w miejscowościach otaczających (Kulczyn, Serniawy)
Dojazd:
Obiekt położony na południe od szosy Urszulin-Hańsk, dobre połączenia autobusowe do Urszulina (z Lublina, Włodawy)
Informacje turystyczne (noclegi, usługi turystyczne, ścieżki, szlaki):
Oferta agroturystyczna w Urszulinie i Andrzejowie, schronisko młodzieżowe i zajazd w Urszulinie

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie