Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Siedliska Natura 2000
Siedliska Natura 2000 > Zmiennowilgotne łąki olszewnikowo-trzęślicowe
Pokaż siedliska:
Nazwa polska:
Zmiennowilgotne łąki olszewnikowo-trzęślicowe
Nazwa angielska:
Meadows with Molinia on peaty or calcareous soils
Kategoria:
Kod:
6410-1
Siedlisko priorytetowe:
nie
Opis, charakterystyka:
Zbiorowiska łąkowe spotykane w rozproszeniu na terenie całego kraju, rzadko jednak tworzące większe powierzchniowo płaty. Często charakteryzują się obecnością gatunków wapniolubnych. Łąki trzęślicowe powstały w wyniku działalności człowieka i od stałej gospodarki łąkarskiej uzależnione jest ich utrzymanie. W woj. lubelskim spotykane są przede wszystkim w jego wschodniej części. Kilka dużych kompleksów łąk trzęślicowych występuje ponadto na Równinie Biłgorajskiej.
Powiązane obszary Natura 2000:
Bagno Bubnów PLB 060001, Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB 060002, Dolina Dolnej Tanwi PLH 060050, Dolina Górnej Łabuńki PLB 060013, Dolina Łętowni PLH 060040, Dolina Sieniochy PLH 060025, Dolina Sołokiji PLB 060021, Dolina Szyszły PLH 060042, Dolina Szyszły PLB 060018, Jeziora Uściwierskie PLH 060009, Krowie Bagno PLH 060011, Lasy Sobiborskie PLH 060043, Lasy Strzeleckie PLB 060007, Ostoja Nadbużańska PLH 140011, Ostoja Poleska PLH 060013, Ostoja Tyszowiecka PLB 060011, Polesie PLB 060019, Poleska Dolina Bugu PLH 060032, Puszcza Solska PLB 060008, Torfowiska Chełmskie PLH 060023, Torfowisko Sobowice PLH 060024, Uroczyska Lasów Janowskich PLH 060031, Uroczyska Puszczy Solskiej PLH 060034, Zachodniowołyńska Dolina Bugu PLH 060035.

Powiązane gatunki Natura 2000:

Reprezentatywne gatunki:
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):

Przede wszystkim nieobjęte dotychczas ochroną kompleksy łąk na terenie Obniżenia Dubieńskiego.

Dodatkowe informacje:

Źródła danych:

FIJAŁKOWSKI D., CHOJNACKA-FIJAŁKOWSKA E. 1990. Zbiorowiska z klas Phragmitetea, Molinio-Arrhenatheretea

i Scheuchzerio-Caricetea fuscae w Makroregionie Lubelskim.

Rocz. Nauk Rol. Ser. D. 217: 1–414.

GRYNIA M. 1968. Porównawcza analiza geobotaniczna łąk trzęślicowych występujących w różnych regionach Polski. Prace Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leśnych PTPN, 26. 115-172.

Opracował(a):
Piotr Chmielewski, Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze
Fot. Piotr Chmielewski

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie