Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Siedliska Natura 2000
Siedliska Natura 2000 > Kwaśna buczyna, podtyp: kwaśna buczyna niżowa
Pokaż siedliska:
Nazwa polska:
Kwaśna buczyna, podtyp: kwaśna buczyna niżowa
Nazwa angielska:
Luzulo-Fagetum beech forests
Kategoria:
Kod:
9110
Siedlisko priorytetowe:
nie
Opis, charakterystyka:
Nazwa systematyczna: Luzulo pilosae - Fagetum.

Opis:
Ubogie pod względem żyzności gleby jak i ilości gatunków roślin buczyny. W drzewostanie dominuje buk pospolity, w domieszcze może występować: grab pospolity, dęby, jodła, świerk (na północy kraju). Runo leśne jest ubogie – dominują: borówka czernica, kosmatka owłosiona, trawy, szczawik zajęczy, konwalijka dwulistna oraz mszaki. W przypadku dużego ocienienia dna lasu przez drzewa, runo leśne jest skąpe lub jest go brak.

Występowanie:
Kwaśne buczyny niżowe centrum swojego występowania mają w Europie Zachodniej. W naszym kraju występują często na Pomorzu, i zachodniej Polsce (bez Sudetów). Spotykane są też na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Roztoczu, Górach Świętokrzyskich oraz Kotlinie Sandomierskiej.

Zagrożenia:
sadzenie sosny, świerka, dębu w miejscu występowania kwaśnej buczyny;
nieprawidłowa gospodarka leśna np. nadmierna wycinka drzew;


Powiązane obszary Natura 2000:

Powiązane gatunki Natura 2000:

Reprezentatywne gatunki:
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
 
Dodatkowe informacje:
Fotoprzewodnik do rozpoznawania leśnych siedlisk przyrodniczych NATURA 2000:
http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/lasy/fotoprzewodnik_lesne.pdf

Źródła danych:

Opracował(a):
Adam Rapa, Zakład Ochrony Przyrody UMCS

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie