Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Siedliska Natura 2000
Siedliska Natura 2000 > Wyżynny jodłowy bór mieszany, jodłowy bór świętokrzyski
Pokaż siedliska:
Nazwa polska:
Wyżynny jodłowy bór mieszany, jodłowy bór świętokrzyski
Nazwa angielska:
Holly Cross fir forest
Kategoria:
Kod:
91P0
Siedlisko priorytetowe:
nie
Opis, charakterystyka:
Nazwa systematyczna: Abietetum polonicum


Opis:
Cienisty las z panującą jodłą pospolitą. W domieszcze moga występować takie gatunki drzew jak: świerk popolity, sosna pospolita, dąb szypułkowy, buk pospolity, grab zwyczajny, osika. W runie najczęściej dominują: borówka czarna, konwalijka dwulistna, szczawik zajęczy oraz mszaki. Oprócz nich mogą rosnąć rośłiny lasów iglastych (borów) oraz w niewielkiej ilości gatunki żyznych lasów liściastych np.: przytulia wiosenna, fiołek leśny, turzyca palczasta.

Występowanie:
Wyżynny bór jodłowy występuje jedynie na terenie Polski i ewentualnie w ukraińskiej części Roztocza. Na terenie kraju rośnie w Górach Świętokrzyskich, Roztoczu, Kotlinie Sandomierskiej (Lasy Janowskie, Puszcza Solska, Sandomierska), Pogórze Karpackie, wyżyny środkowopolskie.

Zagrożenia:
Jodła pospolita jest wrażliwa na zmiany warunków środowiska. Wymaga ona odpowiedniego uwilgotnienia gleby oraz klimatu ,,górskiego” - dość chłodnego i o częstych opadach deszczu. Wrażliwa jest na zanieczyszczenia powietrza – tzw. ,,kwaśne deszcze”. Z wymaganiami jodły, jako drzewa panującego związane są bezpośrednio zagrożenia dla siedliska wyżynnego boru jodłowego:
melioracje, powodujące obniżenie wód gruntowych,
rabunkowa gospodarka leśna np. po wycięciu dużej ilości jodeł następują zmiany warunków świetlnych i wilgotnościowych w lesie i niekorzystne zmiany w roślinności;
sadzenie sosny na miejscu boru jodłowego (częste w przeszłości);
zanieczyszczenia powietrza, głównie tlenkami siarki i azotu;
Powiązane obszary Natura 2000:
Siedliskowe istniejące: Debry, Roztocze Środkowe, Święty Roch, Uroczyska Lasów Janowskich, Uroczyska Puszczy Solskiej, Zarośle;

Planowane siedliskowe – Shadow List 2006 i 2008: Dolina Dolnej Tanwi, Jata, Lasy Janowskie, Puszcza Solska, Roztocze Szczebrzeszyńskie, Niedzieliski Las.
Powiązane gatunki Natura 2000:

Reprezentatywne gatunki:
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
-
Dodatkowe informacje:

Źródła danych:
Matuszkiewicz J. 1977. Bory świerkowe i jodłowe. W: Przegląd fitosocjologiczny Zbiorowisk leśnych Polski 4. Phytocoenosis 6(3): 149-227.

Mróz W., Łabaj A. 2004. Jodłowy bór świętokrzyski w: Mróz W., Łabaj A. 2004: (red). Lasy i bory . Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 274 – 280
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik/Tom_5_Lasy_i_bory/91P0_Jodlowy_bor_swietokrzyski.pdf

Strona Ministerstwa Środowiska poświęcona Natura 2000:
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/
Strona Klubu Przyrodników dotycząca Shadow List 2008:
http://www.kp.org.pl/n2k/shl2008/
Opracował(a):
Adam Rapa, Zakład Ochrony Przyrody UMCS

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie