Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Siedliska Natura 2000
Siedliska Natura 2000 > Grąd subkontynentalny
Pokaż siedliska:
Nazwa polska:
Grąd subkontynentalny
Nazwa angielska:
Galio-Carpinetum oak-hornbeam forest
Kategoria:
Kod:
9170, podtyp: 9170-2
Siedlisko priorytetowe:
nie
Opis, charakterystyka:
Nazwa systematyczna: Tilio-Carpinetum

Opis:
Żyzny las z dominującym w drzewostanie grabem, dębem szypułkowym i lipą drobnolistną. Stosunek ilościowy poszczególnych drzew jest różny, może wystąpić nawet brak jednego z wymienionych gatunków np. lipy.
W podszyciu występuje podrost drzew oraz krzewy: leszczyna, kalina koralowa, trzmielina pospolita i brodawkowata i inne. Wiosną, przed rozwojem liści u drzew obficie kwitną w runie m.in.: zawilec gajowy, gwiazdnica wielkokwiatowa, przylaszczka pospolita, groszek wiosenny, kokorycze pusta i pełna. Późną wiosną i latem występują gatunki roślin znoszące zacienienie np.: przytulia Schultesa, podagrycznik pospolity, gajowiec żółty, kokoryczka wielokwiatowa.

Występowanie:
Północno-wschodnia, środkowa oraz południowa część kraju.

Zagrożenia:
sadzenie drzew iglastych (nie dotyczy jodły) na siedlisku grądu;
wkraczanie gatunków obcych np. niecierpek drobnokwiatowy,
usuwanie martwych i obumierających drzew;
Powiązane obszary Natura 2000:
stniejące siedliskowe: Chmiel, Czarny Las, Dąbrowy Seroczyńskie, Dobromyśl, Dobryń, Krowie Bagno, Olszanka, Ostoja Nadbużańska, Kazimierz, Krowie Bagno, Płaskowyż Nałęczowski, Przełom Wisły w Małopolsce, Roztocze Środkowe, Uroczyska Lasów Janowskich, Uroczyska Puszczy Solskiej,Wodny Dół, Zarośle;

Projektowane – Shadow List 2008: Bachus, Buczyny Grzędy Sokalskiej, Buczyny Roztocza Południowego, Czechówka, Dzierzkowice, Guzówka, Jata, Ksieżostany, Las Królewski, Las Węglarka, Lasy Dołhobyczowskie, Lasy Janowskie, Lasy Mirczańskie, Lasy Strzeleckie, Łabunie, Łopiennik, Niedzieliski Las, Ostoja Parczewska, Polichna, Roztocze Szczebrzeszyńskie, Skrzyniec, Szczecyn, Świeciechów, Węglarka,
Powiązane gatunki Natura 2000:

Reprezentatywne gatunki:
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Roztocze Zachodnie, Pagóry Chełmskie;
Dodatkowe informacje:
Fotoprzewodnik do rozpoznawania leśnych siedlisk przyrodniczych NATURA 2000:
http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/lasy/fotoprzewodnik_lesne.pdf

Fijałkowski D. 1997 Szata roślinna Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.

Izdebski K, Czarnecka B., Grądziel T., Lorens B., Popiołek Z. 1992. Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Kucharczyk M. 1998. Zespoły i zbiorowiska roślinne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Cz.2. Zespoły leśne i zaroślowe. Ann. UMCS, sec. C. 53, str. 139-163.

Święs F. 1990. Lasy w rejonie leśnictwa Polichna na Wyżynie Lubelskiej. Annales UMCS, Sectio C, Vol. XLV. Lublin.
Źródła danych:
Danielewicz W, Pawlaczyk P. 2004. Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) w: Mróz W., Łabaj A. 2004: (red). Lasy i bory . Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, str. 113-137
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik/Tom_5_Lasy_i_bory/9170_Grad_srodkowoeuropejski_i_subkontynentalny.pdf

Strona Ministerstwa Środowiska poświęcona Natura 2000:
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/
Strona Klubu Przyrodników dotycząca Shadow List 2008:
http://www.kp.org.pl/n2k/shl2008/
Opracował(a):
Adam Rapa, Zakład Ochrony Przyrody UMCS

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie