Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Siedliska Natura 2000
Siedliska Natura 2000 > Żyzna buczyna, Podtyp: Żyzna buczyna karpacka
Pokaż siedliska:
Nazwa polska:
Żyzna buczyna, Podtyp: Żyzna buczyna karpacka
Nazwa angielska:
Asperulo-Fagetum beech forest
Kategoria:
Kod:
9130, podtyp: 9130-3
Siedlisko priorytetowe:
nie
Opis, charakterystyka:
Nazwa systematyczna (łac.): Dentario glandulosae-Fagetum

Opis:
Żyzny las z panującym w drzewostanie bukiem. W domieszcze mogą występować: jodła pospolita, jawor, grab. Przed pojawieniem się liści na drzewach, wiosną pojawia się szereg kwitnących roślin m.in. zawilec gajowy, przytulia (marzanka) wonna, żywiec gruczołowaty. Póżna wiosną i w lecie runo leśne tworzą zazwyczaj rośliny znoszące zacienienie: paprocie, kopytnik pospolity itp.

Występowanie:

Żyzna buczyna karpacka występuje głównie w Karpatach, Górach Świętokrzyskich i Roztoczu.

Zagrożenia:

sadzenie drzew iglastych na siedlisku żyznej buczyny;
nadmierne wycinanie drzew, powodujące zbytnie naświetlenie dna lasu;
protegowanie dębu w żyznej buczynie (powoduje to upodobnienie się buczyny do grądu);
Powiązane obszary Natura 2000:
Istniejące siedliskowe:
Debry, Roztocze Środkowe, Święty Roch, Zarośle;

Projektowane – Shadow List 2008: Buczyny Roztocza Południowego, Buczyny, Grzędy Sokalskiej, Księżostany, Lasy Komisarskie, Polichna, Roztocze Szczebrzeszyńskie,
Powiązane gatunki Natura 2000:

Reprezentatywne gatunki:
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Roztocze Zachodnie
Dodatkowe informacje:
Fotoprzewodnik do rozpoznawania leśnych siedlisk przyrodniczych NATURA 2000:
http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/lasy/fotoprzewodnik_lesne.pdf

Izdebski K, Czarnecka B., Grądziel T., Lorens B., Popiołek Z. 1992. Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
Źródła danych:
Danielweicz W., Holeksa J., Pawlaczyk P., Szwagrzyk J. 2004. Żyzne buczyny. w: Mróz W., Łabaj A. 2004: (red). Lasy i bory . Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 48-70
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik/Tom_5_Lasy_i_bory/9130_Zyzne_buczyny.pdf

Strona Ministerstwa Środowiska poświęcona Natura 2000:
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/

Strona Klubu Przyrodników dotycząca Shadow List 2008:
http://www.kp.org.pl/n2k/shl2008/
Opracował(a):
Adam Rapa, Zakład Ochrony Przyrody UMCS

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie