Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Siedliska Natura 2000
Siedliska Natura 2000 > Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych
Pokaż siedliska:
Nazwa polska:
Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych
Nazwa angielska:
Formations with Juniperus communis on heaths or ca
Kategoria:
Kod:
5130
Siedlisko priorytetowe:
nie
Opis, charakterystyka:
Zbiorowisko mozaikowe charakteryzujące się obecnością bardziej lub mniej zwartych zarośli jałowca pospolitego oraz roślinności związanej z wrzosowiskami lub nawapiennymi murawami kserotermicznymi.

Zbiorowisko spotykane na silnie nasłonecznionych wapiennych zboczach i starych wyrobiskach. W Polsce związane przede wszystkim z pasem południowych wyżyn.

Powiązane obszary Natura 2000:

Małopolski Przełom Wisły PLB 140006, Niedzieliska PLH 060044, Przełom Wisły w Małopolsce PLH 060045, Puszcza Solska PLB 060008, Roztocze PLB 060012, Żurawce PLH060029.

Powiązane gatunki Natura 2000:

Reprezentatywne gatunki:
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Dodatkowe informacje:

Źródła danych:

Opracował(a):
Piotr Chmielewski, Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze
Fot. Piotr Chmielewski

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie