Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Siedliska Natura 2000
Siedliska Natura 2000 > Kwietne murawy kserotermiczne
Pokaż siedliska:
Nazwa polska:
Kwietne murawy kserotermiczne
Nazwa angielska:
Dry or semi-dry grasslands on calcareous substrate
Kategoria:
Kod:
6210-3
Siedlisko priorytetowe:
tak
Opis, charakterystyka:
Murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea.

Priorytetowe są murawy z istotnymi stanowiskami storczykowatych, tzn.:
a)siedlisko charakteryzuje się dużą liczebnością storczykowatych,
b)na stanowisku znajduje się ważna krajowa populacja przynajmniej jednego rzadkiego lub zagrożonego gatunku z rodziny storczykowatych,
c)na stanowisku występują rzadkie lub bardzo rzadkie gatunki z rodziny storczykowatych.

Kwietne murawy kserotermiczne spotykane są na zboczach dolin rzecznych, wąwozów oraz na skłonach wzgórz ostańcowych o ekspozycji południowej i zachodniej przede wszystkim na glebach lessowych i nawapiennych. W Polsce występują głównie na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej. Poza tym rzadko i wyspowo.

Powiązane obszary Natura 2000:
Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB 060002, Dobużek PLH 060039, Dolina Środkowego Bugu PLB 060003, Dolina Środkowego Wieprza PLH 060005, Gliniska PLH 060006, Izbicki Przełom Wieprza 060030, Kąty 060010, Małopolski Przełom Wisły PLB 140006, Niedzieliska PLH 060044, Ostoja Nadbużańska PLH 140011, Płaskowyż Nałęczowski PLH 060015, Przełom Wisły w Małopolsce PLH 060045, Roztocze PLB 060012, Roztocze Środkowe PLH 060017, Stawska Góra PLH 060018, Suśle Wzgórza PLH 060019, Torfowiska Chełmskie PLH 060023, Torfowisko Sobowice PLH 060024, Zachodniowołyńska Dolina Bugu PLH 060035, Żurawce PLH 060029.

Powiązane gatunki Natura 2000:

Reprezentatywne gatunki:
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Dodatkowe informacje:

Źródła danych:

Opracował(a):
Piotr Chmielewski, Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze
Fot. Piotr Chmielewski

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie