Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Siedliska Natura 2000
Siedliska Natura 2000 > Łęg wiązowo-jesionowy
Pokaż siedliska:
Nazwa polska:
Łęg wiązowo-jesionowy
Nazwa angielska:
Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus lae
Kategoria:
Kod:
91F0
Siedlisko priorytetowe:
nie
Opis, charakterystyka:
Ficario-Ulmetum

Opis:
Dębowo-jesionowe lub dębowo-wiązowo jesionowe lasy, okresowo zalewane- występujące w dolinach rzek, lub w wilgotnych zagłębieniach poza dolinami rzecznymi (gdzie następuje okresowy spływ powierzchniowy). Warstwa krzewów jest bujna, tworzą ją: czeremcha pospolita, bez czarny, dereń świdwa, głogi, trzmielina pospolita, kalina koralowa, leszczyna. W runie rosną rośliny charakterystyczne dla żyznych i wilgotnych siedlisk m.in. ziarnopłon wiosenny, czyściec leśny, pokrzywa zwyczajna, niecierpek pospolity, podagrycznik pospolity.

Występowanie:
Na terenie całego kraju, z wyjątkiem rejonów górskich.

Zagrożenia:
regulacje i obwałowywanie rzek, odcinające łęgi od niezbędnych okresowych zalewów, co przyczynia się do przekształcania łęgów dębowo-wiązowo-jesionowych w grąd;
nieprawidłowa gospodarka leśna np. jednostronne faworyzowanie dębu, kosztem innych drzew w łęgu;


Powiązane obszary Natura 2000:
Istniejące siedliskowe: Krowie Bagno, Ostoja Nadbużańska,

Planowane siedliskowe – Shadow List 2008: Bachus, Dolina Dolnej Tanwi, Lasy Mirczańskie;

Powiązane gatunki Natura 2000:

Reprezentatywne gatunki:
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
Dodatkowe informacje:
Źródła danych:
Opracował(a):
Adam Rapa, Zakład Ochrony Przyrody UMCS

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie