Gatunki

Występujące na Lubelszczyźnie gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000

Siedliska

Wystepujące na Lubelszczyźnie siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000.

Obszary Natura 2000

Ostoje sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie
Siedliska Natura 2000
Siedliska Natura 2000 > Dąbrowa ciepłolubna, dąbrowa świetlista
Pokaż siedliska:
Nazwa polska:
Dąbrowa ciepłolubna, dąbrowa świetlista
Nazwa angielska:
Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.
Kategoria:
Kod:
91I0, podtyp: 91I0-2
Siedlisko priorytetowe:
tak
Opis, charakterystyka:
Opis:
Widny las dębowy z skąpą warstwą krzewów i bogatym w gatunki roślin runem leśnym. Dąbrowa ciepłolubna wyróżnia się występowaniem roślin charakterystycznych dla różnych siedlisk: żyznych lasów liściastych, lasów iglastych, zarośli i muraw kserotermicznych, łąk oraz roślinności brzegów lasów (tzw. okrajkowej). Jest to najbardziej barwny las w naszym kraju- rośliny kwitną tu od wiosny do wczesnej jesieni.

Występowanie:
Środkowa i wschodnia część Polski. Siedlisko obecnie wymierające w naszym kraju – w ciągu lat nastąpił całkowity zanik dąbrowy ciepłolubnej w wielu miejscach m.in. w Puszczy Kozienickiej, Puszczy Białowieskiej.

Zagrożenia:
zarastanie dąbrowy krzewami i drzewami mocno zacieniającymi las np. grab;
sadzenie drzew iglastych, powodujących zakwaszenie podłoża;
sadzenie drzew zbytnio ocieniających runo leśne – buk;
Powiązane obszary Natura 2000:
Istniejące siedliskowe: Dąbrowy Seroczyńskie, Gościeradów, Ostoja Nadbużańska, Przełom Wisły w Małopolsce, Roztocze Środkowe, Torfowiska Chełmskie, Torfowisko Sobowice,

Projektowane – Shadow List 2008: Skrzyniec, Las Królewski, Łabunie;

Powiązane gatunki Natura 2000:

Reprezentatywne gatunki:
Inne ważne miejsca występowania (w woj. lubelskim):
 
Dodatkowe informacje:
 
Źródła danych:
 
Opracował(a):
Adam Rapa, Zakład Ochrony Przyrody UMCS

Szukaj

Obszary:
Gatunki:
Siedliska:
Podstrony:
Wszędzie:

Fraza:

Szukaj na stronie